กิจกรรมล่าสุดของไซต์

20 ส.ค. 2562 07:47 โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม อำเภอปากชม สร้าง ประกาศเจตจำนงสุจริต
20 ส.ค. 2562 07:45 โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม อำเภอปากชม แก้ไข หน้าแรก : HOME
20 ส.ค. 2562 07:37 โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม อำเภอปากชม นำออกไฟล์แนบ 9e047262f8e10622644b310995d5c30c.jpg จาก กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
20 ส.ค. 2562 07:37 โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม อำเภอปากชม ย้ายหน้า กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
20 ส.ค. 2562 07:37 โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม อำเภอปากชม แนบ 9e047262f8e10622644b310995d5c30c.jpg กับ กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
20 ส.ค. 2562 07:08 โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม อำเภอปากชม แก้ไข หน้าแรก : HOME
20 ส.ค. 2562 07:01 โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม อำเภอปากชม แก้ไข หน้าแรก : HOME
30 ก.ค. 2562 21:42 โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม อำเภอปากชม แก้ไข ชุดแต่งกายนักเรียน
30 ก.ค. 2562 21:40 โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม อำเภอปากชม แก้ไข p5
30 ก.ค. 2562 21:40 โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม อำเภอปากชม สร้าง p5
30 ก.ค. 2562 21:39 โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม อำเภอปากชม แก้ไข ระเบียบวินัย สำหรับนักเรียน
30 ก.ค. 2562 21:38 โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม อำเภอปากชม แก้ไข p4
30 ก.ค. 2562 21:38 โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม อำเภอปากชม สร้าง p4
30 ก.ค. 2562 21:38 โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม อำเภอปากชม แก้ไข การเปิดเผยข้อมูลผลการเรียน
30 ก.ค. 2562 21:34 โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม อำเภอปากชม แก้ไข p3
30 ก.ค. 2562 21:34 โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม อำเภอปากชม สร้าง p3
30 ก.ค. 2562 21:32 โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม อำเภอปากชม แก้ไข การรับสมัครนักเรียน
30 ก.ค. 2562 21:30 โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม อำเภอปากชม แก้ไข p2
30 ก.ค. 2562 21:30 โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม อำเภอปากชม สร้าง p2
30 ก.ค. 2562 21:29 โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม อำเภอปากชม แก้ไข งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
30 ก.ค. 2562 21:27 โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม อำเภอปากชม แก้ไข P1
30 ก.ค. 2562 21:27 โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม อำเภอปากชม สร้าง P1
30 ก.ค. 2562 21:21 โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม อำเภอปากชม ลบ ไม่มีชื่อ
30 ก.ค. 2562 21:21 โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม อำเภอปากชม ย้ายหน้า ระเบียบวินัย สำหรับนักเรียน
30 ก.ค. 2562 21:21 โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม อำเภอปากชม นำออกไฟล์แนบ ML_Rabeab_1_01.png จาก ระเบียบวินัย สำหรับนักเรียน